Deprecated: Creation of dynamic property Woo_Swish_Ecommerce::$instructions is deprecated in /customers/9/c/3/heat.se/httpd.www/wp-content/plugins/woo-swish-e-commerce/woo-swish-e-commerce.php on line 136 Deprecated: Creation of dynamic property Woo_Swish_Ecommerce::$enable_for_methods is deprecated in /customers/9/c/3/heat.se/httpd.www/wp-content/plugins/woo-swish-e-commerce/woo-swish-e-commerce.php on line 137 Deprecated: Creation of dynamic property Woo_Swish_Ecommerce::$account_uuid is deprecated in /customers/9/c/3/heat.se/httpd.www/wp-content/plugins/woo-swish-e-commerce/woo-swish-e-commerce.php on line 139 Deprecated: Creation of dynamic property Woo_Swish_Ecommerce::$connection_class is deprecated in /customers/9/c/3/heat.se/httpd.www/wp-content/plugins/woo-swish-e-commerce/woo-swish-e-commerce.php on line 165 Deprecated: Creation of dynamic property Imagify\Job\MediaOptimization::$query_url is deprecated in /customers/9/c/3/heat.se/httpd.www/wp-content/plugins/imagify/inc/classes/class-imagify-abstract-background-process.php on line 80 Deprecated: Creation of dynamic property WP_Rocket\Engine\Preload\SitemapPreloadSubscriber::$options is deprecated in /customers/9/c/3/heat.se/httpd.www/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Preload/SitemapPreloadSubscriber.php on line 26 Deprecated: Creation of dynamic property WP_Rocket\Engine\Preload\SitemapPreloadSubscriber::$sitemap_preload is deprecated in /customers/9/c/3/heat.se/httpd.www/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Engine/Preload/SitemapPreloadSubscriber.php on line 27 Deprecated: Creation of dynamic property Kliken\WcPlugin\WC_Integration::$account_id is deprecated in /customers/9/c/3/heat.se/httpd.www/wp-content/plugins/kliken-marketing-for-google/classes/class-wc-integration.php on line 32 Deprecated: Creation of dynamic property Kliken\WcPlugin\WC_Integration::$app_token is deprecated in /customers/9/c/3/heat.se/httpd.www/wp-content/plugins/kliken-marketing-for-google/classes/class-wc-integration.php on line 33 Villkor «

Hos oss betalar du säkert med Klarna!

Betala med Klarna - Heat Energi

Villkor

Leveranstid
Vårat leveransfönster är inom tio (10) arbetsdagar, med undantag för pellets i bukleverans som levereras inom fem (5) arbetsdagar under perioden 1 oktober – 30 april. Eller enligt överenskommelse i vårt lokala leveransområde. Leverans sker normalt mellan 06:00 – 22:00. Leverans kan ske lördagar och helgdagar (röda dagar).

Leveransområde
Gällande leveransområde finns på www.heat.se

Pellets i småsäck och storsäck samt loggs levereras på flakbil som är utrustad med påhängstruck eller kran, i leverantörens val. Pellets i småsäck, 16 kg, och loggs, ca 1 kg, samt Stallpellets, 14 kg, är förpackade i plast och står på lastpall som är plastemballerad. Pall med hel plasthuv kan förvaras utomhus men bör skyddas med en presenning mot yttre påverkan som t.ex. fåglar, nederbörd, UV-ljus etc. Bruten pall skall alltid förvaras inomhus. Pallvikten för pellets är 832 kg, för värmeloggs ca 1 050 kg och för ströpellets 840 kg. Pellets i storsäck, 650kg levereras utan pall och skall alltid skyddas från fuktpåverkan från mark och luft.

Säljaren har rätt till avvikelser på upp till 4% i finfraktion i viktprocent eller avvikande storlek på pelletsen såsom längd eller tjocklek gäller ingen reklamationsrätt för pellets i bulk.Säljaren har rätt till avvikelser på upp till 1% finfraktion i viktprocent eller avvikande storlek på pelletsen såsom längd eller tjocklek gäller ingen reklamationsrätt för pellets i säck.

Mottagarens/kundens ansvar vid mottagande av pallar Mottagaren ansvarar för:
• framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton), röjd från snö och sandad
• att platsen där pallarna skall placeras är tydligt utmärkt av mottagaren/kunden samt har en bärighet för truck med en vikt, inklusive last, på 4,5 ton
• att säljarens anvisningar om lagring och hantering av pallarna följs
• att ansvaret för varan efter leverans övergår till mottagaren och att beställd vara får plats på anvisad plats
• att mottagningsplats är iordningställd för mottagning inom leveranstiden

Om mottagaren/kunden inte uppfyller ovan angivna villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte göra gällande dröjsmål eller fel på varan. Leverantören har även rätt att vägra leverans. Sker leverans har leverantören rätt att debitera mottagaren/kunden de merkostnader som uppstått med tillägg av 10%.

Leverantörens ansvar Leverantören ansvarar för att leverera:
• beställd mängd till rätt kvalitet, enligt Svensk Standard SS-EN ISO 17225-2:2014, A1
• varan fram till dess den är lossad utomhus hos mottagaren/kunden

Säkerhet
Leverantören äger rätt att neka leverans om risk finns för skador på utrustning eller egendom eller om risk för olycksfall föreligger. Varorna levereras på leverantörens ansvar endast till utomhus uppgjorda avställningsytor. För eventuell uppkommen skada vid övrig uppställning, i förråd eller liknande ansvarar mottagaren/kunden. För sådan skada har leverantören följaktligen inte något ansvar

Reklamation
Om mottagaren/kunden vill åberopa fel skall leverantören underrättas inom skälig tid –normalt 14 dagar –efter det att mottagaren/kunden märkt eller borde ha märkt felet. Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit leverantören till nackdel, begränsas leverantörens ansvar i motsvarande grad. Om varans kvalitet är ifrågasatt skall mottagaren/kunden ge leverantören möjlighet att ta prover på varan. Reklamation avseende förbrukad vara godtas ej. Om mottagaren/kunden inte uppfyller fastställda villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte föra gällande fel på varan. Leverantören skall då också äga rätt att vägra leverans.

Ångerrätt/Avbeställning
HEAT AB tillämpar Konsumentköplagen (SFS1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Mottagaren/kunden har vid distansköp (t.ex. e-post, telefon, fax, webbshop) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att varan tagits emot. Vid åberopande av ångerrätten står mottagaren/kunden för returfrakten och varan skall returneras i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten kan utövas gentemot HEAT AB. Innan retur sker skall kundtjänst kontaktas på telefon 0223-30127.

Betalsätt

Faktura
Villkor för fakturabetalning, när du väljer att betala med faktura erbjuder vi dig möjligheten att betala 20 dagar efter leveransdatum eller tillgängligt datum/skapat fakturadatum. Fakturan kommer att skickas till dig via brevpost eller e-post till ditt val. Fakturan skall betalas med korrekt belopp och OCR-nummer.

Kostnader och avgifter
Vi tar ut en fakturaavgift på 25kr per faktura om den skickas med posten, vid e-postfaktura tillkommer ingen avgift. Vid sen betalning skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift på 45kr + dröjsmålsränta 10%. Sker ingen betalning därefter kommer fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning och personuppgiftsbehandling
När du väljer att betala med faktura gör Heat AB en kreditprövning. Om en kreditupplysning tas kommer du bli underrättad om detta samt få en kopia på en kreditupplysningen skickad per post eller e-mail.
Vi gör även kreditprövning på alla nya kunder oavsett valt betalsätt.

Wasa kredit
För att betala med Wasa Kredit bör en ansökan hos Wasa Kredit vara godkänd. Beställningar med Wasa Kredit utan godkänd ansökan kan komma att nekas.
Mer info och villkor om Wasa Kredit HÄR

Kortbetalning vid leverans
Produkter som levereras mot kortbetalning skall betalas på plats vid leverans tillfälle. Ifall kund/mottagare inte kan betala leveransens fulla belopp kommer produkter ej lossas och beställning makuleras.

Klarna
Delbetalning med Klarna kommer debiteras enligt Klarnas villkor och kostnader.
Se Klarnas delbetalningsvillkor HÄR

Vill du veta mer?

Kontakta oss på telefon: mejla oss.

Kontakta oss