Torvströ

Hos oss på HEAT kan du köpa torvströ billigt, i säckar på 25 kg /st. Vi erbjuder även kutterspån och torvmix – en mix av spån och torv.

Torv är en naturprodukt som soltorkas och är helt utan tillsatser. Det underlättar när du mockar, är bra för dina växter, det är mer ekonomiskt än exempelvis halm och det är ett mycket hälsosammare alternativ för dig och dina djur.

Priser torvströ

Torvströ – ett ekonomiskt alternativ

Det finns många fördelar av att använda torvströ i boxen. Det blir mycket lättare att mocka – med torvströets fantastiska uppsugningsförmåga kan du enkelt mocka ut gödsel och våta partier. Du behöver bara fylla på med lite torrt torvströ vid behov. Det går alltså åt mindre torvströ än andra alternativ av stallströ, vilket betyder att det blir billigare i förlängningen.

En stor fördel för dig som håller på med odling, på lantbruks-nivå eller i mindre skala, är att torvströ har en förmåga att binda växtnäringsämnen. Denna egenskap resulterar inte bara i en mindre gödselhög, men även bättre gödsel-kvalitet för dina grödor och dessutom ekonomisk vinning då torvströet räcker mycket längre.

Bättre stallmiljö med torvströ från HEAT

Torvströ är ett hälsosammare alternativ, vilket gynnar såväl dig som dina djur! Här är några konkreta hälsofördelar ett byte till torvströ kan leda till:

  • Bättre luft och lukt i stallet. Torvströ binder illaluktande gaser och har dessutom ett lågt pH-värde. Detta förhindrar det farliga ämnet ammoniak från att frigöras i gödseln.
  • Mindre damm.
    Torvströet vi säljer är av bra kvalitet och har låg andel av finare partiklar vilket minskar dammbildningen – både dina och djurens luftvägar kommer att må bättre.
  • Friskare djur. Det låga pH-värdet gör torvströ mindre trivsamt för bakterier, vilket förhindrar att de sprids och utvecklas i stallet och bland djuren.
  • Färre spruckna hovar. Enligt undersökningar är torvströ ett bra alternativ för hästars hovar, eftersom hovkvaliteten förbättras då hovarna inte torkar ut i torv. Genom att hålla hovarna i en viss fuktighet spricker de inte lika lätt.