Optispray

3 650,00 kr10 850,00 kr

Optispray har samma goda egenskaper som AdBlue, men med tillsats av ytaktiva ämnen. Det ger en mindre droppstorlek oavsett insprutningstyp. En problemlösare för katalysatorer i tunga & lätta dieselfordon när det är risk för kristallisation och kakbildning i katalysatorn.

 

Priser inkl leverans & moms.

 

 

Artikelnr: N/A Kategori:

Produktdetaljer

Optispray förhindrar kristallisation och kakbildning.

Beskrivning

Optispray förhindrar kristallisation och beläggningar i system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) i fordon och mobila maskiner. Optispray är särskilt viktig i tillämpningar som kännetecknas av låg genomsnittlig motorbelastning/många start och stopp och/eller tomgång. Undvik direkt solljus och långvarig exponering för värme.

Egenskaper

Baserad på en 32,5% urealösning med hög renhet överensstämmer den med ISO 22241-standardens särskilda renhetskriterier för AdBlue. I OptisprayTM tillsätts ett ytaktivt ämne för att minska avbrottstiden för fordon/maskiner och används istället för AdBlue med vilken den är fullt blandbar. Den är säker att hantera och är inte skadlig för miljön. Produkten lagras i en separat tank nära dieseltanken. Den tillsätts inte till dieseln.

Rekommendationer

Kan lagras upp till ett år i förseglad förpackning. Om kristallisation har skett behöver katalysatorn rengöras och återställas. Skölj med AdBlue eller Batterivatten innan Optispray används.

Leverans

Leverans i hela Sverige.

 

 

Prisspecifikation

Dagsaktuella priser med reservation för ändringar.

Vanliga Frågor

Vad är AdBlue?

AdBlue används till att minska utsläppen av NOx i fordon som är utrustade med SCR-teknik

AdBlue omvandlar skadlig NOx från din dieselmotor till ofarligt kväve och ånga. Därför minskas utsläppen av kväveoxider (NOx) avsevärt, en av de största källorna till föroreningar i atmosfären och smog i stadskärnor. Enligt studier som utförts av WHA så kan NOx-utsläpp förvärra astma.

Sedan 2005 har lagstiftning kring dieselfordon krävt drastiska minskningar av NOx-utsläppen. Fordonstillverkare, främst de som tillverkar tunga lastfordon, var tvungna att komma på nya idéer för avgassystemet. Allt fler dieselbilar, traktorer och andra terrängfordon har nu också SCR-teknik i avgassystemet.

Är AdBlue farligt?

AdBlue är en ofarlig substans som är enkel att använda. Produkten är inte ett bränsle eller ett bränsletillskott, utan en urealösning med hög renhet som fylls på i den särskilda AdBlue-tanken i ditt fordon. Du bör fylla på tanken när indikatorn på instrumentbrädan visar det. AdBlue är ofarligt eftersom vätskan inte kan antändas eller explodera. Det klassificeras som en vätska som kan transporteras med minimal risk. Om du spiller AdBlue på händerna kan du bara tvätta dem noga med vatten.

Vad är Optispray?

OptiSpray förhindrar kristallisation och beläggningar i system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) i fordon och mobila maskiner. OptiSpray är särskilt framtagen för fordon som kännetecknas av låg genomsnittlig motorbelastning/många start och stopp och/eller tomgång. Produkten är en 32,5 % urealösning med hög renhet, överensstämmer med ISO 22241-standardens särskilda renhetskriterier för AdBlue®.

OptiSpray tillsätts ett ytaktivt ämne för att minska avbrottstiden för fordon/maskiner och används istället för AdBlue® med vilken den är fullt blandbar.