Adblue

3 290,00 kr8 990,00 kr

 

AdBlue omvandlar skadlig NOx från din dieselmotor till ofarligt kväve och ånga. Därför minskas utsläppen av kväveoxider (NOx) avsevärt. Har du problem med kristallisering eller beläggning  i Adblue systemet rekommenderar vi Optispray.

Priser inkl leverans & moms.

 

 

Artikelnr: N/A Kategori:

Leverans

Leverans i hela Sverige.

 

 

Prisspecifikation

Dagsaktuella priser med reservation för ändringar.

Vanliga Frågor

Vad är AdBlue?

AdBlue används till att minska utsläppen av NOx i fordon som är utrustade med SCR-teknik

AdBlue omvandlar skadlig NOx från din dieselmotor till ofarligt kväve och ånga. Därför minskas utsläppen av kväveoxider (NOx) avsevärt, en av de största källorna till föroreningar i atmosfären och smog i stadskärnor. Enligt studier som utförts av WHA så kan NOx-utsläpp förvärra astma.

Sedan 2005 har lagstiftning kring dieselfordon krävt drastiska minskningar av NOx-utsläppen. Fordonstillverkare, främst de som tillverkar tunga lastfordon, var tvungna att komma på nya idéer för avgassystemet. Allt fler dieselbilar, traktorer och andra terrängfordon har nu också SCR-teknik i avgassystemet.

Är AdBlue farligt?

AdBlue är en ofarlig substans som är enkel att använda. Produkten är inte ett bränsle eller ett bränsletillskott, utan en urealösning med hög renhet som fylls på i den särskilda AdBlue-tanken i ditt fordon. Du bör fylla på tanken när indikatorn på instrumentbrädan visar det. AdBlue är ofarligt eftersom vätskan inte kan antändas eller explodera. Det klassificeras som en vätska som kan transporteras med minimal risk. Om du spiller AdBlue på händerna kan du bara tvätta dem noga med vatten.

Vad är Optispray?

OptiSpray förhindrar kristallisation och beläggningar i system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) i fordon och mobila maskiner. OptiSpray är särskilt framtagen för fordon som kännetecknas av låg genomsnittlig motorbelastning/många start och stopp och/eller tomgång. Produkten är en 32,5 % urealösning med hög renhet, överensstämmer med ISO 22241-standardens särskilda renhetskriterier för AdBlue®.

OptiSpray tillsätts ett ytaktivt ämne för att minska avbrottstiden för fordon/maskiner och används istället för AdBlue® med vilken den är fullt blandbar.