Varför ska jag välja att köpa ströbalar?

De stora fördelarna som många upplever är att spånet är hårt packat och tar litet förvaringsutrymme, och att balarna dessutom kan förvaras utomhus.