Hur miljövänligt är det att elda med pellets?

Träpellets är betydligt bättre både för miljön och för din plånbok, jämfört med användning av till exempel olja eller el för att värma upp huset. Några konkreta fördelar:

  • Tillverkade av naturlig skogsråvara.
  • 100% förnybart – ingen negativ inverkan på klimatet.
  • Bioenergi är ett hållbart val för framtiden.
  • Miljövänligt och resurseffektivt tack vare att restprodukter från sågindustrin utnyttjas.