Är era pellets 8mm eller 6mm?

Våra värmepellets finns i både storlekarna – 6mm och 8mm. Båda längderna har samma energivärde och brinner lika bra. Vilken sort du ska välja beror på vilken slags brännare du har, bland annat hur skruven ser ut. Hör med tillverkaren av din pelletsbrännare eller kolla manualen om du inte vet vilken som fungerar bäst. Du kan behöva justera matningen efter vilken längd du använder.